PANEL DE EXPERIENCIAS

"PROXECTA O TEU LADO SCOUT"

PONENTE: Aitor J. Novo López

OBXECTIVO

Achegar o movemento Scout a profesionais da educación e o tempo libre.

EXPERIENCIA

Saca o Teu Lado Scout foi un proxecto de achegamento do movemento scout a profesionais adultos do sector da educación e do tempo libre. Destinado a monitores/as, educadores/as, etc. interesados/as polo escultismo, o proxecto contivo unha campaña de difusión e un campamento de fin de semana no que más de 20 persoas coñeceron o método scout e o viviron na súa persoa. O proxecto foi levado a cabo independentemente por un "Grupo Informal de Promoción Scout", equipa de monitores e monitoras scouts de distinta orixe, co apoio das dúas federacións de scouts de Galicia e coa financiación de Iniciativa Xove.

REFLEXIÓN

Acadouse o obxectivo de romper falsos mitos do escultismo e de pór en valor o método scout como modelo educativo para a educación non formal.

PRESENTACIÓN EMPREGADA NO PANEL descarga

TEXTO DA PRESENTACIÓN descarga

VÍDEOS accede

DATOS DE CONTACTO

Aitor J. Novo López

Grupo Scout San Jorge 33

novaitor@gmail.com

VOLTAR A PANEL DE EXPERIENCIAS 2016